Li Min's Dansgrupp och skolas ändamål är både undervisning och uppvisning i Kinesiska danser, särskilt Svärddans och Solfjäders dans.

 

                 

Kinesiska Klasisk dans                  Solfjäders dans

    Kinesiska Klasisk dans 

Dessa bilder ägs utav Li Min hua och får ej distribueras eller användas utav obehöriga.